Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 10 juni 2014
1.
33742

Aanvullende bepalingen procedure van voortgezette tenuitvoerlegging

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel te kunnen afdoen als hamerstuk, onder het voorbehoud dat de fractie van de SP (Quik-Schuijt) voor 12 juni 2014 om 12.00 uur niet heeft aangegeven behoefte te hebben aan schriftelijke behandeling.

2.
T01892

Toezegging Informeren Eerste Kamer over Aanwijzing van het openbaar ministerie zodra gereed (33.498)

Inbreng voor schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie naar aanleiding van zijn brief van 13 mei 2014 over de Aanwijzing van het openbaar ministerie inzake de toepassing van het adolescentenstrafrecht wordt geleverd door de fractie van de SP (Quik-Schuijt).

3.
Interparlementaire conferenties in het kader van het NL Voorzitterschap EU 2016

De commissie bespreekt mogelijke onderwerpen en overkoepelende thema's voor een interparlementaire conferentie in het kader van het Nederlandse Voorzitterschap van de EU in 2016. Hieruit volgen (1) cybercriminaliteit/-intelligence en privacy en (2) softdrugsbeleid.

De commissie besluit deze idee├źn in te brengen tijdens een gezamenlijke vergadering met de Tweede Kamercommissies voor Veiligheid & Justitie en Binnenlandse Zaken die 24 juni 2014 gepland staat.

4.
Mededelingen en informatie

M.b.t. wetsvoorstel 33850 - centrale verwerking openbaar ministerie brengt de commissie blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

5.
Rondvraag

Naar aanleiding van een vraag van het lid Ruers (SP) wordt kort stilgestaan bij de registratie van toezeggingen, waaronder het tijdpad, de procedure en de onderscheiden rollen van staf en leden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren