Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 10 juni 2014
1.
E140017

Commissiemededeling met betrekking tot doeltreffende, toegankelijke en veerkrachtige gezondheidssystemen

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt - uiterlijk donderdag 12 juni 2014 - geleverd door de fracties van PvdA (Ter Horst) en CDA (Martens/Flierman). De conceptbrief wordt 17 juni 2014 ter vaststelling geagendeerd.

2.
E140018

Groenboek over mobiele gezondheidszorg ("m-gezondheidszorg")

De commissie besluit op 17 juni 2014 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering.

3.
Reactie op motie-Flierman c.s.

Brief van de minister van VWS van 2 juni 2014 (33253, H)

De commissie houdt de bespreking van de brief aan tot 17 juni 2014.

4.
Voorgenomen aanwijzing inzake bekostiging van de wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet in 2015

Brief van de minister en staatssecretaris van VWS van 19 mei 2014 (30597, 440)

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

5.
Voorgenomen aanwijzing bekostiging huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Brief van de minister van VWS van 19 mei 2014 (33578, 6)

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

6.
Interparlementaire conferenties in het kader van het NL Voorzitterschap EU 2016

De commissie bespreekt de mogelijke onderwerpen en thema's voor een interparlementaire conferentie in het kader van het Nederlandse Voorzitterschap van de EU in 2016.
De commissie besluit dit onderwerp tijdens de commissievergadering van 17 juni 2014 opnieuw te agenderen, om te komen tot één of meer voorstellen voor de gezamenlijke vergadering met de Tweede Kamercommissie voor VWS op 24 juni 2014, 16:45 - 17:15 uur.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer