Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 17 juni 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer inzake het register hernieuwbare energie vervoer (33.834)

- 33834

Wijziging van de Wet milieubeheer inzake het register hernieuwbare energie vervoer

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 1 juli 2014.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer