Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 17 juni 2014
1.
33841

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

De fracties van CDA (Flierman), SP (Slagter-Roukema) en Groenlinks (Thissen, onder voorbehoud) leveren zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk dinsdagochtend 24 juni 2014, inbreng voor het nader voorlopig verslag. Onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de nadere memorie van antwoord (uiterlijk vrijdag 27 juni 2014, 16:00 uur) vindt de plenaire behandeling plaats op 7/8 juli 2014.

2.
E140017

Commissiemededeling met betrekking tot doeltreffende, toegankelijke en veerkrachtige gezondheidssystemen

De aangepaste conceptbrief wordt op 24 juni 2014 ter vaststelling geagendeerd.

3.
E140018

Groenboek over mobiele gezondheidszorg ("m-gezondheidszorg")

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de SP (Slagter-Roukema). De conceptbrief wordt per e-mail verspreid onder de leden van de commissie, om fracties de gelegenheid te geven zich aan te sluiten.

4.
Reactie op motie-Flierman c.s.

Brief van de minister van VWS van 2 juni 2014 (33253, H)

De commissie besluit naar aanleiding van de brief een korte schriftelijke reactie te sturen.

5.
Interparlementaire conferenties in het kader van het NL Voorzitterschap EU 2016

De commissie bereidt de gezamenlijke vergadering met de commissie VWS van de Tweede Kamer op 24 juni 2014 voor en bespreekt mogelijke onderwerpen voor een interparlementaire conferentie in het kader van het Nederlandse Voorzitterschap van de EU in 2016.

6.
Rondvraag

Het lid Ter Horst (PvdA) informeert of de toezegging Reduceren regeldruk (T01800) meegestuurd is met het halfjaarlijkse rappel toezeggingen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer