Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 24 juni 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs (33.519)

-
T01759

Toezegging Doorstromen naar de masterfase (33.519)

De brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 juni 2014 inzake arbeidsmarktrelevantie wo-bachelor (33519, I) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt toezegging T01759 als voldaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman