Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 24 juni 2014
1.
33871

Implementatie richtlijn over het recht op informatie in strafprocedures

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 9 september 2014.

2.
33697

Wet digitale handhaving veelvoorkomende overtredingen

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel te kunnen afdoen als hamerstuk.

3.
32842

Strafbaarstelling voorbereiding illegale hennepteelt

De commissie neemt kennis van het bericht van verhindering van de minister van Veiligheid en Justitie bij de geplande plenaire behandeling op 7 en 8 juli 2014, in verband met het bijwonen van (voorbesprekingen van) de informele JBZ-Raad op 8 en 9 juli 2014. De commissie stelt in meerderheid erop prijs als het debat toch plaatsvindt in de laatste week voor het zomerreces. Mocht dat niet mogelijk blijken te zijn, dan stelt de commissie 9 september 2014 voor.

4.
Mededelingen en informatie

De voorzitter meldt een uitnodiging te hebben ontvangen van het Franse Assemblée Nationale voor een interparlementaire bijeenkomst op 17 september 2014 over het Europees openbaar ministerie en de verordening en de richtlijn gegevensbescherming (dossiers E130041, E120003 resp. E120004).

5.
Rondvraag

Het lid Beuving (PvdA) informeert naar de stand van zaken van wetsvoorstellen 33745 (invoering elektronische detentie) en 33771 (verzamelwet V&J). De staf zal navragen wanneer de memories van antwoord kunnen worden verwacht.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren