Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 24 juni 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Strafbaarstelling voorbereiding illegale hennepteelt (32.842)

-
32842

Strafbaarstelling voorbereiding illegale hennepteelt

De commissie neemt kennis van het bericht van verhindering van de minister van Veiligheid en Justitie bij de geplande plenaire behandeling op 7 en 8 juli 2014, in verband met het bijwonen van (voorbesprekingen van) de informele JBZ-Raad op 8 en 9 juli 2014. De commissie stelt in meerderheid erop prijs als het debat toch plaatsvindt in de laatste week voor het zomerreces. Mocht dat niet mogelijk blijken te zijn, dan stelt de commissie 9 september 2014 voor.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren