Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 24 juni 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet digitale handhaving veelvoorkomende overtredingen (33.697)

- 33697

Wet digitale handhaving veelvoorkomende overtredingen

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel te kunnen afdoen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren