Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 24 juni 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Implementatie richtlijn over het recht op informatie in strafprocedures (33.871)

- 33871

Implementatie richtlijn over het recht op informatie in strafprocedures

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 9 september 2014.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren