Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 1 juli 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (32.769)

-
Samenhang novelle Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting en parlementaire enquĂȘte woningcorporaties

Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting; Novelle Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

Ambtelijk zal een conceptbrief worden voorbereid in reactie op de brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 25 juni 2014 (33966, A).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman