Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 1 juli 2014
1.
33.416 EK, I

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën naar aanleiding van zijn brief van 10 april 2014 (EK 33.416 / 33.540, H) over de verstrekking van hypothecaire leningen door DNB aan het eigen personeel; Wet houdbare overheidsfinanciën

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.

2.
T01634

uitwerking ESM-instrument directe herkapitalisatie van banken

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren