Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 1 juli 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Voorwaardelijke veroordeling en voorwaardelijke invrijheidstelling (32.319)

- T01512

Toezegging AMvB-procedure voor regeling inzake strafonderbreking bij illegale vreemdelingen (32.319)

De commissie neemt de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 24 juni 2014 voor kennisgeving aan en besluit toezegging T01512 als voldaan aan te merken.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren