Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 1 juli 2014
1.
33346

Uitbreiding reikwijdte recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

2.
33834

Wijziging van de Wet milieubeheer inzake het register hernieuwbare energie vervoer

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van de PvdA (Koning) en GroenLinks (Vos).

3.
E140003 - EU-voorstel Kader klimaat en energie 2030

Brief van de staatssecretaris van I&M en de minister van EZ van 10 juni 2014 in reactie op brief van 23 april 2014 (verslag schriftelijk overleg 33858, D)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van de PvdA (Koning) en GroenLinks (Vos).
De conceptbrief wordt per e-mail rondgestuurd, zodat fracties zich desgewenst kunnen aansluiten.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer