Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 1 juli 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verbetering aanpak van rijden onder invloed van drugs (32.859)

-
33346

Uitbreiding reikwijdte recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer