Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 8 juli 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (32.769)

-
32769 en 33966

Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting; Novelle Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

De commissie stelt de conceptbrief aan de minister voor Wonen en Rijksdienst vast. De fracties van VVD en PVV sluiten zich niet bij de conceptbrief aan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman