Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 8 juli 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Europees handelsverbod pelsdieren (30.826/32.369/33.076) (T01680)

-
T01680 - Toezegging Europees handelsverbod pelsdieren

Brief van de staatssecretaris van EZ van 30 juni 2014 in reactie op brief van 11 juni 2014 (verslag schriftelijk overleg 30826, O)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T01680 als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer