Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 8 juli 2014
1.
33837

Zesde wijziging van de Comptabiliteitswet 2001

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

2.
T01656 en T01731, 33 402, Q

Toezegging Toezending schets uitwerking winstbox (33.402 / 33.403 / 33.405 / 33.407); Toezegging Toezending brief uitwerking winstbox (33.400)

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 3 juli 2014 inzake uitwerking Winstbox (33 402, Q) voor kennisgeving aan te nemen. De commissie besluit toezeggingen T01656 en T01731 als voldaan te beschouwen.

3.
33752, P

De commissie besluit ten aanzien van het verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën over de belasting op leidingwater d.d. 4 juli 2014 (33752, P) na het reces in nader schriftelijk overleg te treden met de regering.

4.
Rondvraag

De leden Bröcker (VVD) en Sent (PvdA) verzoeken de staf een planningsoverzicht van de werkzaamheden voortaan bij ieder convocaat te voegen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren