Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 8 juli 2014
1.
33346

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een uitbreiding van de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten

Het lid Quik-Schuijt (SP) licht toe dat dit wetsvoorstel op verzoek van de SP-fractie van de lijst van hamerstukken is gehaald om het in samenhang te kunnen bezien met wetsvoorstel 32859 (verbetering aanpak rijden onder invloed van drugs).

2.
33919

Wijziging Wet Milieubeheer en de Crisis- en herstelwet op het terrein van het omgevingsrecht in verband met enkele noodzakelijke reparaties

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

3.
33899

Ontwerpen voor bewegwijzering

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

4.
Mededelingen en informatie

- Inzake het Ontwerp luchthavenbesluit luchthaven Lelystad (31936, C) geeft het lid Martens (CDA) aan in schriftelijk overleg te willen treden met de regering. De leden van de fracties van de VVD, PvdA, PVV, SP, GroenLinks en ChristenUnie sluiten zich bij de gestelde vragen aan.
De conceptbrief zal per mail worden rondgestuurd, zodat andere fracties zich desgewenst kunnen aansluiten.
- Het lid Koning (PvdA) verzoekt de technische briefing inzake de Omgevingswet (33962) te verplaatsen naar 7 oktober 2014.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer