Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 8 juli 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tweede Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba – B (32.419)

-
Instructietaal onderwijs Sint Eustatius

Brief van de staatssecretaris van OCW van 19 juni 2014 inzake instructietaal onderwijs Sint Eustatius (32419, K)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman