Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 8 juli 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Grondwettelijke basis voor het instellen van openbare lichamen in het Caribisch deel van Nederland (33.131)

-
Rondvraag

De commissie ziet met belangstelling uit naar de brief van de minister van BZK met betrekking tot de uitkomsten van zijn besprekingen met de Tweede Kamer over het in de Eerste Kamer gewenste aparte kiescollege voor de BES-eilanden met als enige taak het mede verkiezen van de Eerste Kamer. Hierom is gevraagd in de brief aan de minister van BZK van 20 februari 2014.
De commissie heeft kennisgenomen van de berichtgeving over de benoeming van een nieuwe Rijksvertegenwoordiger. De commissie besluit de nieuwe Rijksvertegenwoordiger uit te nodigen voor een kennismakingsgesprek, bij een eerste gelegenheid daartoe na het aanvangen van zijn functie en werkzaamheden.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman