Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 8 juli 2014
1.
33932

Wet koopkrachttegemoetkoming lage inkomens

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

De commissie besluit de staatssecretaris van SZW naar aanleiding van het wetsvoorstel nog een schriftelijke reactie voor te leggen. Inbreng hiervoor wordt geleverd door de leden Kok (PVV) en Terpstra (CDA). De conceptbrief wordt 9 september 2014 ter vaststelling geagendeerd.

2.
33853

Twee-woningen-regel en beƫindiging voorschotregeling Algemene Ouderdomswet

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

3.
33863

Verzamelwet pensioenen 2014

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 30 september 2014.

4.
T01908

Toezegging Tegemoetkoming ouders thuiswonende gehandicapte kinderen (33.716)

De commissie neemt de brief van de minister van SZW van 26 juni 2014 (33716, I) voor kennisgeving aan en beschouwt de toezegging hiermee als voldaan.

5.
T01909

Toezegging Werkgelegenheidseffecten MKB (33.818)

De commissie neemt kennis van het voornemen van de minister van SZW om de Kamer in het voorjaar 2015 te informeren over de werkgelegenheidsontwikkeling (brief van 30 juni 2014; 33818, H). De toezegging blijft in afwachting daarvan als openstaand geregistreerd staan.

6.
33687

Afhankelijk maken partnertoeslag Algemene Ouderdomswet van gezamenlijk inkomen gehuwde pensioengerechtigde en diens echtgenoot

De commissie besluit de staatssecretaris van SWZ naar aanleiding van de brief van 30 juni 2014 (33687, C) over de intrekking van het wetsvoorstel, schriftelijk enige vragen voor te leggen.

7.
E140022

Commissiemededeling: Initiatief voor groene werkgelegenheid: het banenpotentieel van de groene economie benutten

De commissie besluit de procedure aan te houden tot 9 september 2014.

8.
E140013

Voorstel voor een richtlijn betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (herziening IORP-richtlijn)

De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van SZW van 7 juli 2014 in reactie op de brief van de commissie van 11 juni jl. (verslag schriftelijk overleg; 33931, A) voor kennisgeving aan.

9.
Rondvraag

Het lid Koning (PvdA) suggereert de commissie om met nieuw gekozen Nederlandse Europarlementariƫrs in gesprek te treden, in het bijzonder de leden die lid zijn geworden van de commissie werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL), mocht daartoe aanleiding bestaan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren