Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 8 juli 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Strafbaarstelling voorbereiding illegale hennepteelt (32.842)

-
Rondvraag

Nu het algemeen overleg in de Tweede Kamer over het coffeeshopbeleid tot 10 september 2014 is uitgesteld, besluit de commissie voor te stellen de plenaire behandeling van wetsvoorstel 32842 (strafbaarstelling voorbereiding illegale hennepteelt) te verplaatsen naar 7 oktober 2014.
De commissie besluit voorts een brief te richten aan de ministers van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de bestuurlijke verhoudingen in Nederland in relatie tot het coffeeshopbeleid, alsmede beide ministers uit te nodigen voor een mondeling overleg hierover op 9 september 2014. Het lid Ter Horst (PvdA) levert inbreng voor de brief die vervolgens in concept aan de commissie wordt voorgelegd.

Het lid Ruers (SP) attendeert de overige leden op een artikel dat recent is verschenen in het Nederlands Juristenblad: Margreet Ahsmann & Hans Hofhuis, "Versnelling van de doorlooptijden van rechtszaken met 40%", NJB 2014/1273, afl. 26, p. 1742-1749.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren