Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 8 juli 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verbetering aanpak van rijden onder invloed van drugs (32.859)

-
33346 en 32859

Uitbreiding reikwijdte recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten; Verbetering aanpak van rijden onder invloed van drugs

De commissie houdt de procedure m.b.t. wetsvoorstel 32859 aan tot 9 september 2014.

Wetsvoorstel 33346, waarover de commissie IMRO reeds eindverslag heeft uitgebracht, is op verzoek van de SP-fractie van de lijst met hamerstukken gehaald, om dit in de commissie in samenhang te kunnen bezien met wetsvoorstel 32589. De commissie ziet geen aanleiding voor een schriftelijke gedachtewisseling met de regering en stelt voor wetsvoorstel 33346 alsnog als hamerstuk af te doen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren