Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 8 juli 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging vermelding van geslacht in de geboorteakte (33.351)

-
T01913

Toezegging protocol deskundigenverklaring transgenders

De commissie neemt kennis van de brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 4 juli 2014 ter aanbieding van het protocol deskundigen transgenders. Zij besluit toezegging T01913 als voldaan aan te merken. Op 9 september wordt inbreng geleverd voor schriftelijk overleg met de regering naar aanleiding van deze brief.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren