Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 8 juli 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Veiligheid en Justitie 2014 (33.750 VI)

- 33750 VI, Z

De commissie neemt kennis van de brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 2 juli 2014 over de ontwerp-AMvB stelselvernieuwing rechtsbijstand I. Op 9 september 2014 wordt inbreng geleverd voor nader schriftelijk overleg met de regering naar aanleiding van deze brief.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren