Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 8 juli 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2013 (33.771)

- 33771

Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2013

De commissie brengt eindverslag uit. Omdat er in de commissie geen behoefte bestaat aan een plenaire debat, laat zij het voorstellen van een datum hiervoor over aan de commissie EZ, die het wetsvoorstel wenst te betrekken bij de behandeling van wetsvoorstel 33692 Wijziging van de Wet op de dierproeven in verband met implementatie van richtlijn 2010/63/EU


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren