Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 8 juli 2014
1.
33362

Wet verbod verticale integratie

De commissie geeft te kennen een technische briefing door het ministerie van VWS over zowel dit wetsvoorstel als wetsvoorstel 33168 op 9 september 2014 op prijs te stellen. De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 30 september 2014.

2.
33168

Voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg

De commissie geeft te kennen een technische briefing door het ministerie van VWS over zowel dit wetsvoorstel als wetsvoorstel 33362 op 9 september 2014 op prijs te stellen. De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 30 september 2014.

3.
33509

Cliƫntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens

De commissie geeft te kennen een technische briefing door het ministerie van VWS op 23 september 2014 op prijs te stellen. De commissie besluit de procedure aan te houden tot na de technische briefing.

4.
33791

Verduidelijking van de rookverboden in de Tabakswet

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 23 september 2014.

5.
Voorhang Ontwerpbesluit Jeugdwet

Brief van de staatssecretaris van VWS van 27 juni 2014 (31839, J)

De commissie besluit een korte schriftelijke reactie naar de staatssecretaris van VWS te sturen en verzoekt de staf de voortgang in de Tweede Kamer te volgen.

6.
E140017

Commissiemededeling met betrekking tot doeltreffende, toegankelijke en veerkrachtige gezondheidssystemen

De commissie neemt de brief van de minister van VWS van 3 juli 2014 in reactie op brief van 25 juni 2014 (verslag schriftelijk overleg 33973, B) voor kennisgeving aan.

7.
E140018

Groenboek over mobiele gezondheidszorg ("m-gezondheidszorg")

De commissie neemt de brief van de minister van VWS van 2 juli 2014 in reactie op brief van 20 juni 2014 (verslag schriftelijk overleg 33967, A) voor kennisgeving aan.

8.
Mededelingen en informatie

De commissies VWS van de Eerste en Tweede Kamer hebben een voorstel voor een interparlementaire conferentie in het kader van het Nederlands Voorzitterschap 2016 bij de stuurgroep ingediend.

9.
Rondvraag

Toezegging Reduceren regeldruk (T01800) wordt meegenomen in het halfjaarlijkse rappel toezeggingen dat in juli zal worden verstuurd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer