Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 8 juli 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E140017 - Commissiemededeling met betrekking tot doeltreffende, toegankelijke en veerkrachtige gezondheidssystemen

- E140017

Commissiemededeling met betrekking tot doeltreffende, toegankelijke en veerkrachtige gezondheidssystemen

De commissie neemt de brief van de minister van VWS van 3 juli 2014 in reactie op brief van 25 juni 2014 (verslag schriftelijk overleg 33973, B) voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer