Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 8 juli 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Cliƫntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens (33.509)

- 33509

Cliƫntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens

De commissie geeft te kennen een technische briefing door het ministerie van VWS op 23 september 2014 op prijs te stellen. De commissie besluit de procedure aan te houden tot na de technische briefing.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer