Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 8 juli 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg (33.168)

-
33168

Voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg

De commissie geeft te kennen een technische briefing door het ministerie van VWS over zowel dit wetsvoorstel als wetsvoorstel 33362 op 9 september 2014 op prijs te stellen. De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 30 september 2014.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer