Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 9 september 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (32.769)

-
32769

Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

De commissie besluit de nadere procedure aan te houden. Zij wenst de behandeling van de novelle Herzieningswet (33966) in de Tweede Kamer en de bevindingen van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties af te wachten.

-
33966

Novelle Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

De brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 2 september 2014 inzake Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (33966, B) wordt voor kennisgeving aangenomen.

-
T01832

Toezegging Wooncoöperatie (33.819)

De brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 3 september 2014 inzake aanbieding sectorconsultatie wooncoöperatie (33966, C) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie wenst de brief te betrekken bij de behandeling van de novelle Herzieningswet (33966) zodra dit wetsvoorstel de Eerste Kamer bereikt. In afwachting daarvan blijft de toezegging als "deels voldaan" geregistreerd.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman