Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 9 september 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Van Weyenberg en Keijzer Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (32.550)

-
Mededelingen en informatie

Het lid Duivesteijn (PvdA) wijst op het Ontwerpbesluit personenvervoer 2000 en andere besluiten in verband met de Wet afschaffing plusregio's, dat op de lijst met gedelegeerde regelgeving is opgenomen. Het wetsvoorstel afschaffing plusregio's (33659) is nog niet door de Eerste Kamer aangenomen; het voorbereidend onderzoek staat gepland voor 30 september 2014. De commissie besluit op 23 september 2014 samen met de commissie IMRO een conceptbrief te bespreken waarin een voortijdige voorhang wordt geconstateerd en de voorhangtermijn wordt gestuit.

Op verzoek van het lid Koole (PvdA) vraagt de commissie de staf na te vragen wanneer de reactie van de regering op de vragen in het voorlopig verslag bij het wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren (32550) kan worden verwacht.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman