Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 9 september 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Permanent maken Crisis- en herstelwet en aanbrengen verbeteringen inzake het omgevingsrecht (33.135)

-
Tweede evaluatie hoofdstuk 1 Crisis- en herstelwet

De commissie besluit de brief van 9 juli 2014 inzake de tweede evaluatie van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer