Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 9 september 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet basisnet (32.862)

- T01793 - Uitwerking maatschappelijke kosten-batenanalyse

Brief - met bijlagen - van de bewindslieden van I&M van 18 augustus 2014 (32862, L)

De commissie besluit de bespreking van de brief aan te houden tot de vergadering van 23 september 2014.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer