Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 9 september 2014
1.
33932

Wet koopkrachttegemoetkoming lage inkomens

De commissie stelt de brief met een tweetal wijzigingen vast.

2.
Toezeggingen T01813 en T01815

Toezegging Verlenging tewerkstellingsvergunning (33.475); Toezegging Toetsing tewerkstellingsvergunning (33.475)

De commissie neemt kennis van de brief van de minister van SZW van 1 september 2014 in reactie op de brief van 4 april 2014 (verslag schriftelijk overleg 33475, G). De commissie wacht nadere informatie over de uitkomsten van het overleg met de sector af en laat de toezeggingen als openstaand geregistreerd staan.

3.
Toezeggingen T01976 en T01933

Toezegging Herziening minimumloon (33.623 G); Toezegging Toepassing stukloon (33.623)

De commissie besluit de bespreking van de brief van de minister van SZW van 2 september 2014 (33623, H en bijlage: onderzoek Stukloon op de werkvloer) in reactie op de toezeggingen aan te houden tot 23 september 2014.

4.
E140022

Commissiemededeling: Initiatief voor groene werkgelegenheid: het banenpotentieel van de groene economie benutten

De commissie neemt de mededeling voor kennisgeving aan.

5.
Mededelingen en informatie

De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van SZW in reactie op vragen over de intrekking van het wetsvoorstel AOW-partnertoeslag (33687, D) voor kennisgeving aan.

6.
Rondvraag

De voorzitter heeft op 30 september 2014 een informeel overleg met de bewindspersonen van SZW, waarbij onder meer de spoedeisende wetsvoorstellen aan de orde zullen komen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren