Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 9 september 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Dienstenwet (31.579)

-
T01453

Toezegging Evaluatie werking lex silencio positivo (LSP) en betrekken van de toepassing van de LSP op kansspelautomatenvergunningen (32.264/31.579)

De commissie neemt kennis van de brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 22 juli 2014 ter aanbieding van het rapport 'Evaluatie van een drietal versnellingsinstrumenten uit de Awb' en besluit toezegging T01453 als voldaan aan te merken. Zij besluit voorts naar aanleiding van de brief in schriftelijk overleg te treden met de regering. Een door de staf op te stellen concept wordt per mail aan de commissie voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren