Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 9 september 2014




Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verbetering aanpak van rijden onder invloed van drugs (32.859)

-
32859

Verbetering aanpak van rijden onder invloed van drugs

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel te kunnen afdoen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren