Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 9 september 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging vermelding van geslacht in de geboorteakte (33.351)

-
T01913

Toezegging Protocol deskundigenverklaring transgenders (33.351)

In vervolg op de vergadering van 8 juli 2014 wenst geen van de fracties bij nadere beschouwing inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 4 juli 2014 ter aanbieding van het protocol deskundigen transgenders.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren