Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 9 september 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Schouw en De Wit Vervallen verbod op godslastering (32.203)

- 32203, F

De commissie neemt met waardering kennis van het feit dat de minister Veiligheid en Justitie ter uitvoering van de motie-Schrijver c.s. inzake de bescherming van godsdienstige gevoelens (EK 32203, E herdruk) een gedegen onderzoek heeft laten uitvoeren. De commissie besluit een reactie aan de minister te richten. Een door de staf op te stellen concept wordt op 23 september 2014 besproken. Ook het rapport wordt dan nogmaals besproken.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren