Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 9 september 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Implementatie richtlijn over het recht op informatie in strafprocedures (33.871)

- 33871

Implementatie richtlijn over het recht op informatie in strafprocedures

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van CDA (Lokin-Sassen).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren