Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 9 september 2014
1.
32402

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

De commissie besluit op 14 oktober 2014 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag. Tevens zal de commissie de minister nog een schriftelijke vraag voorleggen; de conceptbrief wordt per e-mail verspreid onder de leden van de commissie.

2.
T01854 - Toezegging informatieverstrekking zorgaanbieders

Memorie van antwoord wetsvoorstel Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) (32402, I, blz. 1)

De commissie besluit de bespreking van de toezegging aan te houden tot 23 september 2014.

3.
T01598 - Toezegging pleegzorgvergoeding

Brief van de staatssecretarissen van VWS en V&J van 7 juli 2014 in reactie op brief van 7 mei 2014 (verslag schriftelijk overleg 32529, O)

De commissie besluit de staatssecretaris van VWS schriftelijk een nadere vraag voor te leggen. De toezegging blijft als openstaand geregistreerd staan.

4.
T01800 - Toezegging reduceren regeldruk

Brief - met bijlagen - van de minister van VWS van 18 juli 2014 (33253, K)

De commissie besluit de bespreking van de brief in reactie op de toezegging aan te houden tot 23 september 2014.

5.
T01801 - Toezegging brief over samenwerking en mededinging in de curatieve zorg

Brief - met bijlagen - van de minister van VWS van 22 juli 2014 (33253, J)

De commissie besluit de bespreking van de brief in reactie op de toezegging aan te houden tot 23 september 2014.

6.
Halfjaarlijks rappel toezeggingen

Brief van 1 september 2014 in reactie op de rappelbrief van 29 juli 2014 (verslag schriftelijk overleg 33750 XVI, C)

De commissie besluit de bespreking van de brief in reactie op de rappelbrief aan te houden tot 23 september 2014.

7.
Reactie op motie-Flierman c.s.

Brief van de minister van VWS van 18 juli 2014 in reactie op brief van 18 juni 2014 (verslag schriftelijk overleg 33253, I)

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

8.
Rondvraag

Mogelijk zal op 23 september 2014 een petitie worden aangeboden in het kader van wetsvoorstel 33362 (Wet verbod verticale integratie).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer