Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 23 september 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet basisnet (32.862)

- T01793 - Uitwerking maatschappelijke kosten-batenanalyse

Brief - met bijlagen - van de bewindslieden van I&M van 18 augustus 2014 (32862, L)

De commissie besluit naar aanleiding van de brief toezegging T01793 open te laten staan. Het agendapunt wordt opnieuw geagendeerd in de commissievergadering van 7 oktober 2014. Daarbij zal tevens een notitie van enkele leden over eventueel te nemen vervolgstappen worden besproken.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer