Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 23 september 2014
1.
Verslag Caribisch Nederland week

Brief van de minister van BZK van 14 augustus 2014 inzake Verslag Caribisch Nederland week (16-20 juni 2014)

De commissie besluit de brief van de minister van BZK van 14 augustus 2014 inzake het verslag van de Caribisch Nederland week voor kennisgeving aan te nemen en deze desgewenst te betrekken bij het gesprek met de nieuwe Rijksvertegenwoordiger Caribisch Nederland.

2.
Brief inzake Medical School Statia

De commissie besluit ambtelijk enkele feitelijke vragen voor te leggen aan het ministerie van OCW aangaande de accreditatie van de Medical School Statia.

3.
Brief van de minister van BZK in reactie op de afsprakenlijst van het IPKO van juni 2014

De commissie besluit de brief van de minister van BZK van 5 september 2014 in reactie op de afsprakenlijst van het IPKO van juni 2014 voor kennisgeving aan te nemen.

4.
Instructietaal onderwijs Sint Eustatius

Brief van de staatssecretaris van OCW van 19 juni 2014 inzake instructietaal onderwijs Sint Eustatius (32419 / 33750 IV, K)

De commissie besluit een brief aan de staatssecretaris van OCW te sturen. Een conceptbrief zal in de eerstvolgende vergadering worden geagendeerd.

5.
Mededelingen en rondvraag

De staf wordt gevraagd ten behoeve van de commissie een beknopte ambtelijke samenvatting/analyse op te stellen van algemene juridische vraagpunten ten aanzien van de situatie in Aruba.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman