Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 23 september 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tweede Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba – B (32.419)

-
Instructietaal onderwijs Sint Eustatius

Brief van de staatssecretaris van OCW van 19 juni 2014 inzake instructietaal onderwijs Sint Eustatius (32419 / 33750 IV, K)

De commissie besluit een brief aan de staatssecretaris van OCW te sturen. Een conceptbrief zal in de eerstvolgende vergadering worden geagendeerd.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman