Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 23 september 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet positie en toezicht advocatuur (32.382)

- 32382

Wet positie en toezicht advocatuur

Nadat de commissie op 9 september jl. al eindverslag uitbracht, stelt zij met betrekking tot de wijze van plenaire afhandeling voor het wetsvoorstel als hamerstuk af te doen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren