Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 30 september 2014
1.
33918

Wijzigingswet financiële markten 2015

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 7 oktober 2014.

2.
CVII, J

Ontwerpbegrotingsplan 2015

De commissie besluit op 7 oktober 2014 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering.

3.
Mededelingen en informatie

De commissie besluit een brief aan de regering te richten waarin zij verzoekt om een kabinetsappreciatie van de stand van zaken rond de vormgeving van de Financiële Transactiebelasting (FTT) (dossier E130013 op de Europapoort).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren