Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 30 september 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2015 (33.918)

-
33918

Wijzigingswet financiële markten 2015

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 7 oktober 2014.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren