Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 30 september 2014
1.
Antwoord halfjaarlijks toezeggingenrappel BZK

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK over de stand van zaken met betrekking tot (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaat Koninkrijksrelaties 2014

De commissie neemt de brief van de minister van BZK van 10 september 2014 inzake het toezeggingenrappel (33750 VII/33750 IV F) voor kennisgeving aan en besluit als volgt:

- T.a.v. toezegging T01748: de commissie besluit de status van de toezegging op deels voldaan te laten staan in afwachting van nadere informatie van de minister van Financiƫn, en het ministerie van BZK hierover te informeren;
- T.a.v. toezegging T01752: de commissie besluit de status op openstaand geregistreerd te laten staan in afwachting van het aangekondigde meerjarenprogramma voor Caribisch Nederland, en het ministerie van BZK hierover te informeren;
- T.a.v. toezegging T01031: De commissie besluit de deadline van de toezegging te verschuiven naar 31 december 2015;
- T.a.v. toezegging T01154: De commissie besluit de toezegging als openstaand geregistreerd te laten staan, omdat de evaluatiebepaling van de WolBES waarnaar wordt verwezen niet expliciet de werking van het dualisme bevat, en het ministerie van BZK hierover te informeren. De deadline van de toezegging wordt verschoven naar 31 december 2015, in afwachting van de evaluatie;
- T.a.v. toezegging T01223: De commissie besluit de deadline van de toezegging te verschuiven naar 31 december 2015 en de ministeries van BZK en van V&J hierover informeren.

2.
Instructietaal onderwijs Sint Eustatius

Brief van de staatssecretaris van OCW van 19 juni 2014 inzake instructietaal onderwijs Sint Eustatius (32419 / 33750 IV, K)

De commissie besluit ambtelijk een aantal feitelijke vragen voor te laten leggen aan het ministerie van OCW.

3.
T01222

De commissie besluit de brief van de minister van BZK van 10 september 2014 en de voortgangsrapportages voor kennisgeving aan te nemen.

4.
Evaluatie Caribisch Nederland

Vervolg van 8 juli

De commissie besluit om een mondeling overleg te houden met de minister van BZK over de verschillende staatkundige evaluaties.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman