Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 30 september 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Rijkswet wijziging Statuut in verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen (32.213 (R1903))

-
T01222

De commissie besluit de brief van de minister van BZK van 10 september 2014 en de voortgangsrapportages voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman