Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 30 september 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verruiming fouilleerbevoegdheden (33.112)

- T01923

Toezegging Reparatievoorstel bij Wet verruiming fouilleerbevoegdheden (33.112)

De commissie stelt vast dat de regering op 1 september 2014 bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel tot wijziging van de Politiewet 2012 (onderzoek in lichaam) (34013) heeft ingediend en besluit op basis daarvan toezegging T01923 als voldaan aan te merken.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren